تیم اندیشکده اقبال

Mask group (0)
نیلوفر افشاری مدیر داخلی اندیشکده
Mask group (3)
میلاد شادیفر کارشناس و محقق حوزه مهمان نوازی
10- دکتر حمیرا شهباز - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
دکتر حمیرا شهباز استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
12- دکتر سعدیه رشید - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
دکتر سعدیه رشید استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
06- فرشته پاده بان - فعال حوزه زنان
فرشته پاده بان فعال حوزه زنان
08- دکتر شگفته یاسین عباسی - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
دکتر شگفته یاسین عباسی استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
13- دکتر محمد فیاض - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
دکتر محمد فیاض استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
31- دکتر عطا الرحمان - رئیس سابق سازمان تحسیلات عالیه پاکستان و مشاور نخست وزیر پاکستان
دکتر عطا الرحمان رئیس سابق سازمان تحصیلات عالیه پاکستان و مشاور نخست وزیر پاکستان
37- لقمان قاضی - مدیر روابط بین الملل جماعت اسلامی پاکستان
لقمان قاضی مدیر روابط بین الملل جماعت اسلامی پاکستان
38- جاوید چودهری - روزنامه نگار برجسته و پرخواننده ترین نویسنده پاکستان
جاوید چودهری روزنامه نگار برجسته و پرخواننده ترین نویسنده پاکستان
45- سکندر احمد شاه - استاد حقوق دانشگاه لامز لاهور
سکندر احمد شاه استاد حقوق دانشگاه لامز لاهور
19- سید اسد عباس - محقق و پژوهشگر مطالعات سیاسی
سید اسد عباس محقق و پژوهشگر مطالعات سیاسی
20- مهرناز اوجی - کارشناس حوزه سیاسی و اقتصادی پاکستان
مهرناز اوجی کارشناس حوزه سیاسی و اقتصادی
13- دکتر محمد فیاض - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
عدنان رحمت نویسنده و محقق پاکستانی در حوزه سیاست و جامعه شناسی
13- دکتر محمد فیاض - استادیار دانشگاه نومل اسلام آباد پاکستان
فرخ سلیم تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در اسلام آباد