احمد فاروق

نمایش توانمندی‌های پاکستان در حوزه فناوری اطلاعات در کنفرانس LEAP ریاض
حضور پررنگ پاکستان در کنفرانس LEAP 2024 ریاض، نشان دهنده پتانسیل بالای همکاری‌‌های بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات بین عربستان سعودی و پاکستان ...