امد علی

میراث فراموش‌شده حسن‌ ابدال در پاکستان
گشودن آرامگاه شاهزاده خانم افسانه‌ای و داستان‌های نهفته در آن
پاکستان و زرتشتیان گانداهارا
با وجود افزایش علاقه به این مکان‌های باستانی در سال‌های اخیر، هویت مذهبی پرستشگاه همچنان ناشناخته و مورد مناقشه است. جمعیت زرتشتی در جاندیال را ...
سفری رازآلود در گذر زمان
سفری به اعماق تاریخ پنهان غارهای بودایی شاه الله دیتا در اسلام آباد