فاطمه عطروالا

موفقیت کاشت ذرت در پاکستان
ذرت، که با نام بلال نیز شناخته می‌شود، داستان موفقیت خود را تا حد زیادی زیر سایه توجه رسانه‌ای که معمولاً سیاست‌های مربوط به شکر ...