فاطمه روستایی

۵ افسانه کشاورزی در پاکستان که باعث عقب ماندن این محرک عظیم اقتصادی شده است
۵ افسانه کشاورزی در پاکستان که باعث عقب ماندن این محرک عظیم اقتصادی شده است
در کنفرانس ارتباطات کشاورزی در کراچی در مارس 2023، آقای سلیم رضا، رئیس سابق بانک مرکزی اظهار داشت: اقتصاد پاکستان نمی‌تواند به سطح مطلوب هفت ...