زینب مصدق

توانمندسازی زنان پاکستان از طریق میکروفاینانس
(ارائه خدمات بانکی به افراد و گروه‌های کم‌درآمد)
چکیده:
خانم روشن زهرا ظفر، رهبر بنیاد Kashf، شخصیتی است که با پشتکار فراوان و دوراندیشی، مرزها را درهم شکسته و به عنوان عامل تغییر در ...