تجزیه وتحلیل ریشه ای مولفه های آزمون CSS در پاکستان

این گزارش نیاز به اصلاحات ورویکرد بهینه تر در استخدام CSS را بررسی میکند واطمینان از اینکه آیا خدمات دولتی پاکستان به طور موثرو کارآمد رشد می کند وبه طور کامل از داوطلبان مستعد وواجد شرایط خود استفاده می کند یا نه.
تجزیه وتحلیل ریشه ای مولفه های آزمون CSS در پاکستان
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
تجزیه وتحلیل ریشه ای مولفه های آزمون CSS در پاکستان

 

آزمونهای خدمات عالی مرکزی (CSS)، که سالانه توسط کمیسیون خدمات عمومی فدرال (FPSC) انجام می شود، به عنوان نماد اعتبار و فرصت در پاکستان شناخته میشود. این آزمون ها به عنوان دروازه ای به موقعیت های مطلوب شغلی ومورد توجه در ۱۲ بخش دولتی برای دهه ها خدمت کرده است.

آزمونهای CSS به عنوان رقابتی ترین ارزیابی های کشور شناخته می شود که به دنبال شناسایی واستخدام افرادی است که نماد برتری، انضباط وتوانایی از سراسر مناطق پاکستان هستند.

کارشناسان CSS، که اغلب به عنوان متخصصین دولت شناخته می شوند، از این امتیاز برخوردارند که در دولت با موقعیت پایه حقوق ۱۷ (BPS-17) منصوب می شوند (که حداقل یک وحداکثر ۲۲ است). علاوه بر این، آنها مسئولیت های کلیدی را دردفاتردبیرخانه های دولتی، دفاتر کابینه وعملیات اداری دولتی بر عهده می گیرند، که به طور موثر چشم اندازکلان کنترل حاکمیت کشور را شکل می دهد.

این فرایند آزمون منحصر به فرد هرسال جوانان پاکستان را جذب می کند، هر یک از متقاضیان به دنبال پیوستن به صفوف کارشناسان متخصص وبرگزیده کشور هستند. آزمونهای  CSS بیش از یک انتخاب شغلی شده اند، آنها نماد تعهد به خدمات عمومی، تلاش برای برتری وفرصتی برای مشارکت معنی دار در توسعه کشوررا نمایان میکنند.

 

نگاهی به چهارچوب عملکرد این آزمون:

این گزارش بر چرخه استخدام CSS در پاکستان — که شامل بازه زمانی ۲۰۰۴-۲۰۲۳ است— تمرکز دارد که شاهد تکامل چند وجهی است. این گزارش ابعاد مهم روند استخدام CSS را بررسی می کند، ازروند درخواستها وجریان برنامه های کاربردی تحت تأثیر انتقالهای سیاسی دوره های مختلف تا تاکید سیستم آزمون بر ارزیابی های تئوری ونظری.

در طول دوره های مختلف احزاب سیاسی، به نظر می رسید که آزمونهای CSS سطوح مختلفی از علاقه را جذب می کند، که منعکس کننده خواسته های در حال حاضر کشور است. بررسی ها نشان میدهد که ارزیابی های تئوری ونظری درآزمونهای CSS موفقیت پایینی در آزمون کتبی دارند. حتی مرحله مصاحبه اقدامات قابل توجهی درکنترل کیفیت ندارد که نشان می دهد نیاز به یک رویکرد متعادل تر در ارزیابی متقاضیان خدمات دولتی وجود دارد.

معرفی آزمون مقدماتی MCQ (MPT) در سال ۲۰۲۲ وتأثیر بعدی آن در سال ۲۰۲۳، سوالاتی را در مورد ارتقاء روش های تعهد وامتحان کاندیداها مطرح می کند. بررسی ها نشان می دهد که تعهد متقاضیان تغییر کرده است اما همچنین نشان دهنده چالش های بالقوه در حفظ کیفیت آزمون است از طرفی تفاوت های جنسیتی همچنان ادامه دارند واستخدام کاندیداهای مرد بر همتایان زن خود ترجیح داده می شود. این امر بر نیاز به تقویت برابری جنسیتی در استخدام CSS تاکید می کند.

در نهایت، تحلیل نسبت استخدام به عملکرد (h2p) یک دستاورد مهم را ارائه می دهد. علیرغم تعهد وموفقیت آنها در ارزیابی ها، تنها حدود ۶۱ درصد از کاندیداها موفق به کسب موقعیت های شغلی میشوند که نیاز به اصلاحات جامع در سیاست ها وساختارهای دولت دارد.

درادامه ، دسته بندی های فوق را با استفاده از ترکیبی از منابع مانند گزارش های سالانه FPSC، اطلاعیه ها، نشریات مرتبط، مقالات خبری و انجمن CSS آنلاین،  تجزیه و تحلیل خواهیم کرد:

این گزارش بر نیاز به اصلاحات مداوم ورویکرد بهینه تری در استخدام CSS تاکید می کند تااطمینان حاصل شود که خدمات دولتی پاکستان به طور موثر رشد کرده وبه طور کامل از مجموعه متقاضیان واجد شرایط بهره مند میشود.

 

روند استخدام: از آرزوها تا کارمند دولتی

تعداد متقاضیانی که درهمه مراحل آزمون CSS از درخواست تا استخدام طی سال های ۲۰۰۴-۲۰۲۳ شرکت کرده اند. – گراف توسط: نویسنده

 

تا کنون آزمونهای CSS به طور مستمر تعداد زیادی از متقاضیان را جذب کرده است، که نشان دهنده شور وشوق پایدار برای نقش های خدمات عمومی است. رقابت پذیری فرآیند پس ازآزمون کتبی ودر آزمون شفاهی آشکار می شود. کاهش تعداد کاندیداهای موفق، رقابت شدید افراد را برای ادامه مراحل آزمون نشان میدهد.

ودر نهایت، مرحله “استخدام” اوج این سفر برنامه ریزی شده را نشان می دهد، با تعداد موقعیت های اختصاص داده شده که نشان دهنده نیاز دولت به تخصص های اداری است. با گذشت زمان، آزمونهای CSS به طور بسیار رقابتی باقی مانده اند، با وجود نوسانات در تعداد درخواست ها، اما تقاضای همیشگی داوطلبین در ارزیابی های کتبی وشفاهی قابل توجه است.

 

سیاست ونوسان

نگاهی دقیق تر به داده های درخواست آزمون نشان می دهد که ارتباط قانع کننده ای بین انتقال سیاسی ومیزان تمایل به خدمات عمومی در پاکستان وجود دارد. به طور خاص، در طول دوره دولت حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم (PML-Q) از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، تعداد متقاضیان به طور مداوم افزایش یافته، که نشان دهنده حس خوش بینی وانگیزه برای خدمت به ملت است. این روند از طریق حکومت حزب مردم پاکستان (PPP) از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ ادامه یافت ونشان داد که مردم با وجود تغییرات سیاسی به نقش های خدمات عمومی علاقة مند هستند.

تعداد متقاضیان CSS در سال های ۲۰۰۴-۲۰۲۳. – گراف توسط نویسنده

 

با این حال، در طول دوره حکومت حزب مسلم لیگ شاخه نواز (PML-N) از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، کاهش قابل توجهی درتعداد درخواست ها مشاهده شد که احتمالا تحت تأثیر چالش های اقتصادی بوده است. یک اتفاق جالب در دوران حکومت حزب تحریک انصاف (PTI) از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ رخ داد، زیرا داده ها نشان دادند که تعداد درخواستها بطورقابل توجهی افزایش یافتند. این داده ها نشان می دهد که چگونه دوره های دولتی می تواند به طور قابل توجهی تمایل افرادی را که به دنبال کمک به بخش خدمات عمومی پاکستان هستند، شکل دهد وتعامل پیچیده ای بین سیاست وتمایل به خدمات عمومی را بیان کند.

با این حال، در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ، علاقه متقاضیان یک بار دیگر کاهش یافت ، احتمالا به دلیل افزایش تورم و بی ثباتی سیاسی پس از تصرف دولت فدرال توسط حزب دموکراتیک پاکستان.

 

کاهش نقش احزاب مذهبی-سیاسی در انتخابات عمومی پاکستان

 

تعادل شاخص سنجش بین دانش تئوری ودانش عملی

داده ها نشان می دهد که آزمون CSS به شدت بر شاخص های تئوری برای ارزیابی متقاضیان خدمات دولتی متکی است. نسبت شاخص نوشتاری به شاخص شرکت درآزمون (W2A) که به طور مداوم پایین است ونشان دهنده میزان موفقیت در امتحانات کتبی است، وزن دانش تئوری را نشان می دهد.

 

در مقابل، نسبت شاخص مصاحبه به کتبی (I2W) — که نشان دهنده نسبت مصاحبه شدگان موفق است-نشان دهنده وجود یک سیستم کنترل کیفیت دقیق برای مرحله مصاحبه است. این الگو نشان می دهد که فرآیند انتخاب عمدتا بر روی مولفه تئوری تمرکز دارد. بالاترین میزان موفقیت در W2A، ۱۶درصد بود، در حالی که پایین ترین نسبت I2W،  ۸۱درصد بوده است.

 

هر چند که دانش نظری بدون شک ضروری است، اما بهتر است سیستم آزمون CSS از یک رویکرد متعادل تر که شامل مهارت های عملی و طیف گسترده تری از صلاحیت ها است ، تبعیت کند که بهترین افراد با بالاترین توانمندی انتخاب شوند.

 

تاثیر تست های مقدماتی MCQ

در سال ۲۰۲۲، سوالهای مقدماتی مبتنی بر MCQ به سوالات آزمون اضافه شدند. افزایش قابل توجهی در درصد شرکت کنندگان برای آزمون کتبی وجود داشت که نشان دهنده افزایش تعداد متقاضیان جدی ومتعهد بود.

با این حال، این روند در سال ۲۰۲۳ به طور غیر منتظره ای تغییر کرد زیرا درصد شرکت درآزمون دوباره کاهش یافت. این کاهش می تواند نشان دهنده کاهش علاقة به CSS باشد — شاید به دلیل تغییرات سیاسی ذکر شده درمطالب بالا — یا افزایش دشواری آزمون مقدماتی، که به طور بالقوه منجر به کاهش کیفیت برگزار کنندگان آزمون می شود. این یافته ها نشان دهنده تعادل پیچیده بین تعهد متقاضیان وچشم انداز در حال تکامل روش های آزمون CSS میباشد وسوالاتی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وتعهد متقاضیان آینده CSS مطرح می کند.

 

شکاف جنسیتی درCSS

درصد موفقیت درآزمون مردان به زنان تصویری از نابرابری جنسیتی مداوم وهمیشگی را نشان می دهد. داده ها یک روند ثابت را نشان می دهد که به نفع متقاضیان مرد است ونسبت بسیار بیشتری از مردان هر دو مرحله آزمون شفاهی وکتبی را پشت سر میگذارند. این شکاف جنسیتی نیاز به تلاش هدفمند برای ترویج برابری جنسیتی وایجاد یک محیط فراگیر را نشان می دهد که همه متقاضیان مشتاق، صرف نظر از جنسیت، را قادر می سازد در این امتحانات رقابتی سالم داشته باشند.